19 april 2022

Kunst op Lyceum Oudehoven

Lyceum Oudehoven biedt al jaren de mogelijkheid om examen te doen in een kunstvak. Leerlingen kunnen kiezen voor kunst muziek of kunst beeldende vorming. Beide groepen laten als onderdeel van het examen zien wat zij aan praktische vaardigheden hebben geleerd.

Voor de leerlingen met kunst beeldende vorming in hun pakket betekent dit dat zij een openbare expositie inrichten waarop zij al hun werkstukken tentoonstellen. Dit hebben zij voorbereid onder begeleiding van hun docent Daan Bucher.

De leerlingen met kunst muziek gaven op 7 april een openbaar concert. Na twee jaren waarin corona roet in het eten gooide, kon het eindelijk weer. De spanning was hoog; je moet toch maar op een podium gaan staan en in het bijzijn van vrienden, vriendinnen, (groot)ouders en docenten je kunsten vertonen. Het werd een mooie avond voor zowel de leerlingen als de trotse begeleiders, Annejan Wezeman en Sterre van Wijgerden.

(Foto’s: Tijmen Hermans)