11 februari 2020

Kennismakingsdag nieuwe leerlingen leerjaar 1

Op 17 juni maken de kinderen die in het schooljaar 2020-2021 bij ons op school zitten,
kennis met elkaar, met de mentor, met de leerlingmentoren en met onze locatie.
Deze middag zal duren van 14.00 tot 16.00 uur.