18 augustus 2020

Informatie start nieuwe schooljaar

Start volgend schooljaar

Als de situatie niet verslechtert, mogen we na de zomer weer met elkaar naar school. Geen halve klassen en online lessen meer! Toch moeten we rekening houden met de maatregelen tegen de verspreiding van corona. Het virus is immers nog actief en we moeten met elkaar voorzichtig blijven. Dit heeft ook nog invloed op een aantal zaken volgend schooljaar.
Op dit moment moeten volwassenen en jongeren nog zoveel mogelijk de anderhalvemeterrichtlijn in acht nemen. Daarom zullen we ook na de zomervakantie in de school nog werken met vaste looproutes en andere aanwijzingen om de veiligheid van iedereen in het oog te houden.

In het nieuwe schooljaar zullen we ruimte geven aan het bijwerken van achterstanden. Dit zullen onze leerlingen gaan merken in de les; misschien herhaalt de docent meer dan anders. Daarnaast gaan we ondersteuningslessen organiseren voor individuele leerlingen met achterstanden. Voor de zomervakantie zullen we sommige leerlingen daarvoor al gaan indelen, maar na de vakantie krijgen leerlingen ook zelf de gelegenheid om – uit een dan vastgesteld aanbod – aan te geven welke ondersteuningsles hij of zij zou willen volgen.
In het eerste halfjaar organiseren we weinig ‘extra’s’ zoals excursies. We willen een zo rustig mogelijke start hebben om alle aandacht te hebben voor de leerstof en de lessen.

In de stichting is het besluit genomen dat we in ieder geval dit kalenderjaar (2020) geen excursies zullen organiseren waarbij het (openbaar) busvervoer nodig is. In sommige gevallen zullen we ouders vragen om te rijden, maar dit betekent voor klas 4 dat de Europareizen gepland staan in de week na Pasen (6 t/m 9 april 2021).
We hopen het natuurlijk niet dat er nog een tweede cornoagolf volgt, maar mocht er inderdaad sprake zijn van een tweede periode met aangescherpte maatregelen, dan zijn we hier in ieder geval op voorbereid. We zullen dan – meer dan nu het geval was – het onderwijs zoveel mogelijk volgens rooster laten doorgaan.

We zien ernaar uit jullie eind augustus weer te mogen begroeten. De nieuwe eersteklassers hebben bij de kennismakingsmiddag in juni al informatie ontvangen over de precieze datum en het tijdstip waarop zij worden verwacht.

Hieronder het complete schema voor het ophalen van de boeken:

Voor de onderbouw
Datum: vrijdag 28 augustus 2020
Locatie: gymzaal
Let op! alle leerlingen uit klas 1 worden een kwartiertje eerder in de aula ontvangen door hun mentor en teamleider.
1VT1 08:45 – 09:00 uur
1V2 09:00 – 09:15 uur
1V3 09:15 – 09:30 uur
1HV4 09:30 – 09:45 uur
1HV5 09:45 – 10:00 uur
1HV6 10:00 – 10:15 uur

2VT1 10:30 – 10:40 uur
2V2 10:40 – 10:50 uur
2V3 10:50 – 11:00 uur
2H4 11:00 – 11:10 uur
2H5 11:10 – 11:20 uur
2H6 11:20 – 11:30 uur

3VT1 12:00 – 12:10 uur
3V2 12:10 – 12:20 uur
3V3 12:20 – 12:30 uur
3H4 12:30 – 12:40 uur
3H5 12:40 – 12:50 uur
3H6 12:50 – 13:00 uur
3H7 13:00 – 13:10 uur

Voor de bovenbouw
Datum: maandag 31 augustus 2020
4 havo 11:00 uur lokaal 26
5 havo 11:45 uur lokaal 17
4 vwo 13:00 uur lokaal 23
5 vwo 13:15 uur lokaal 23
6 vwo 13:30 uur lokaal 19