12 mei 2021

Global Perspectives

We zitten inmiddels in het derde jaar dat het vak Global Perspectives gegeven wordt op het Lyceum. Dit vak traint de leerlingen van tweetalig vwo 4 en 5 op het gebied van het schrijven en presenteren van een research report, een vaardigheid die de TTO-leerling een duidelijke voorsprong geeft in zijn vervolgopleiding. Dit vak resulteert in een officieel (AS-level) certificaat, gecontroleerd en uitgegeven door de Cambridge Assessment International Education organisatie. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om in het examenjaar de ultieme vuurproef te doen door hun Profielwerkstuk onder de paraplu van Cambridge te schrijven. Hierbij kunnen ze een A-level certificaat verdienen.
Inmiddels hebben alle leerlingen, die deelnamen aan het Global Perspectives traject ook daadwerkelijk het certificaat gehaald. Dit geldt ook voor de leerlingen die hun Profielwerkstuk met behulp van de Global Perspectives methodiek hebben gedaan.
Een resultaat om trots op te zijn.