23 september 2014

Gezocht surveillanten voor Lyceum Oudehoven

Vanaf 12 november 2014 worden iedere woensdag-  en donderdagochtend toetsen afgenomen op Lyceum Oudehoven. Het afnemen van toetsen gebeurt onder het toeziend oog van surveillanten. Dit zijn docenten, studenten en onderwijs ondersteunend personeel.

 

Gezien het aantal klassen en het aantal beschikbare surveillanten zijn wij dringend op zoek naar toezichthouders, bijvoorbeeld leerlingen uit de eindexamenklassen, ouders en overige belangstellenden, voor surveillance in de onderbouwklassen.

 

De surveillant:

  • heeft een oplettende houding tijdens de toets;
  • durft leerlingen aan te spreken op ongeoorloofd gedrag, zoals spieken, praten tijdens de toets, etc.;
  • is zorgvuldig in verband met een nauwkeurige administratieve afhandeling, zoals het innemen van het toetsten, zorgdragen voor het goed invullen van het proces-verbaal, etc.;
  • is tijdig in het lokaal aanwezig, zodat leerlingen op tijd kunnen beginnen.

De toetsen:
 

Het afnemen van de toetsen vindt plaats vanaf woensdag 12 november 2014. De toetsing is op woensdag (onderbouw) en donderdag (bovenbouw) van 8.30 – 9.30 uur (1e lesuur).

 

Lyceum Oudehoven is een school voor havo, atheneum, gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium. Zie onze website voor meer informatie.

 

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie met motivatie via het contactformulier mailen naar de heer T. den Breejen, directeur, en mevrouw P. C. Visser.

 

Bij hen kunt u ook informatie inwinnen over de financiële tegemoetkoming.