25 september 2015

Feestelijke uitreiking Certificaten

Vrijdagavond 25 september 2015 sloten 37 leerlingen het onderbouwprogramma TTO af met het junior TTO-certificaat, namen 26 6TTO-leerlingen 2014-2015 hun IB-diploma (International Baccalaureaat)- in ontvangst en werden de Cambridge Advanced English en Delf Scolaire-centificaten uitgereikt.

Alle kandidaten die mee deden aan de examens zijn hiervoor geslaagd en de TTO-leerlingen onderbouw hebben zelfs het hoogste cijfer binnen het landelijke TTO netwerk behaald. David Williams, TTO coördinator Lyceum Oudehoven, vertelt: “We zijn erg trots op onze leerlingen. Ze hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en daar mooie resultaten mee behaald”

Vwo-leerlingen die TTO-onderwijs volgen, volgen zes jaar lang een programma van verdieping en verrijking gericht op Europese en Internationale Oriëntatie en het bereiken van een ‘near-native’ beheersingsniveau van de Engelse taal. Zij beheersen de Engelse taal bijna net zo goed als leeftijdgenoten die met die taal zijn opgegroeid. Gedurende de eerste drie jaar wordt de helft van de vakken in het Engels aangeboden en deze periode wordt afgesloten met het Cambridge First English Certificate.

Naast het reguliere programma worden de buitenschoolse cursussen Cambridge Advanced English en Delf Scolaire aangeboden. De deelnemers namen deel aan internationaal erkende examens. De vraag naar het Engelse certificaat bij vervolgopleidingen neemt namelijk steeds meer toe, aangezien een hoger niveau voor Engels wordt vereist dan het reguliere vak biedt in havo/ vwo. Leerlingen krijgen ook gemakkelijker toegang tot buitenlandse universiteiten als zij in het bezit zijn van dit certificaat.

Norma de Jager, leerling uit 5 VWO zei over de Cambridge cursus: “Ik ben deze cursus gaan doen om mijn Engels te verbeteren zodat ik aan universiteiten kan laten zien dat mijn Engels bovengemiddeld is en dat ik bereid ben om extra vakken te volgen”.

De Delf Scolaire examen leerlingen deden examen op het ERK B2 niveau. Dit is het niveau waarmee je Frans voldoende ontwikkeld is om Frans als instructietaal te kunnen volgen op een Franse universiteit.

Lyceum Oudehoven is er heel trots op dat alle kandidaten slaagden voor deze felbegeerde internationaal erkende certificaten. Lyceum Oudehoven stimuleert leerlingen om meer te halen uit het talenonderwijs door leerlingen die dat willen en kunnen extra taaltrainingen in de moderne vreemde talen aan te bieden.