4 april 2019

Docentenspreekuur dinsdag 16 april 2019

Aan de ouder(s)/verzorgers van onze Lyceum Oudehoven-leerlingen.

Betreft: docentenspreekuur
Gorinchem,8 april 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op dinsdag 16 april a.s. is er op Lyceum Oudehoven aan de Hoefslag een docentenspreekuur voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen. Het spreekuur zal ’s middags van 15:30 tot 17:00 uur en ’s avonds van 19:00 tot uiterlijk 21:00 uur plaatsvinden.
De school vindt het nuttig dat er na het tweede rapport opnieuw gelegenheid is om met docenten/mentoren te spreken. De gesprekken zijn bedoeld voor het bespreken van de vorderingen en/of het welbevinden van uw kind. Deze week is/wordt het rapport over de tweede periode uitgedeeld, u kunt de prestaties van uw kind ook via het ouderportaal op de website inzien.

De duur van elk gesprek is gesteld op tien minuten. Het is ook mogelijk om dubbele spreektijd te reserveren voor een gesprek met de mentor of iemand uit het Zorgadviesteam (ZAT). U moet dat dan wel apart aangeven! Wanneer u iemand wilt spreken die niet beschikbaar is op de door u gewenste tijd, dan kunt u per e-mail alsnog een afspraak maken.

Afgezien van ziekte of bijzondere omstandigheden zullen de in het overzicht genoemde docenten op de erachter vermelde tijden aanwezig zijn. Wellicht valt op dat een aantal docenten/mentoren in de avond niet beschikbaar is. Dit heeft een reden: om te groeien in zelfstandigheid willen we de leerlingen leren te reflecteren op hun houding en gedrag, hun resultaten, de bijdrage die ze leveren en de keuzes die ze daarin maken. We willen nu een volgende stap gaan zetten in het aanboren van de eigen reflectie en het eigen initiatief van de leerling. Dit doen we door de invoering van het ontwikkelgesprek te gaan onderzoeken. In deze gesprekken neemt de leerling het voortouw en reageren mentor en ouders. Een aantal leerlingen gaat hier met hun mentoren mee aan de slag. Dit gebeurt op 16 april in de avond. Deze mentoren zijn daardoor dan niet beschikbaar voor het reguliere docentenspreekuur.

Voor een tijdige verwerking is het nodig dat wij de reserveringsstrookjes uiterlijk vrijdag 12 april in ons bezit hebben. U kunt uiterlijk maandag 15 april de definitieve indeling en de voor u gereserveerde tijd via uw kind vernemen.
Wees a.u.b. op tijd, want anders wordt er achter het net gevist.

Als u meer kinderen op het Lyceum hebt, waarvoor u op het spreekuur wilt komen, dan heeft het onze voorkeur dat uw wensen op één strookje worden gemeld.

Met vriendelijke groet,

het Locatie Managementteam
van Lyceum Oudehoven

Ps.
1. Het is in veel gevallen wenselijk dat uw kind meekomt naar het spreekuur.
2. Hebt u nog geen toegang tot het ouderportaal, meldt u zich bij de leerlingenadministratie.