24 maart 2020

De centrale eindexamens gaan niet door

Om 11:30 heeft minister Slob het besluit meegedeeld, dat de centrale eindexamens in 2020 niet doorgaan. Uw zoon of dochter zit dit jaar in een eindexamenklas. Door middel van deze brief informeren wij u wat de gevolgen zijn van dit besluit voor uw zoon of dochter.

De minister heeft het volgende meegedeeld tijdens zijn persconferentie:

- - De centrale eindexamens gaan niet door.

- - Examenleerlingen krijgen een officieel diploma als ze geslaagd zijn.

- - Op grond van de schoolexamens wordt bepaald of een leerling geslaagd is of niet. Scholen hebben de tijd tot begin juni (waarschijnlijk 5 juni) om de schoolexamens af te nemen.

- - Er komt nog een nieuwe zak-slaagregeling. Hier is nog geen duidelijkheid over. Ook heeft de minister aangekondigd dat leerlingen extra herkansingsmogelijkheden krijgen. Ook hier is nog geen duidelijkheid over.

- - Het onderwijs is aangemerkt als vitale sector. Wij mogen daarom afwijken van de aangescherpte maatregelen en groepen met meer dan drie personen toestaan. De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht (1,5 m afstand, hygiënemaatregelen, bij griepverschijnselen thuis blijven et cetera)

Op grond van deze informatie hebben we voorlopig de volgende maatregelen genomen:

- - De schoolexamens van deze week (woensdag, donderdag en vrijdag) worden opgeschort. We lassen een time-out in.

- - De mondelingen gaan wel door. Zo veel als mogelijk worden de mondelingen online gedaan via programma’s als Teams.

- - Het LMT gaat samen met het examenbureau en de roostermakers een nieuw schema maken om het restant van het PTA af te ronden. Hierbij worden meer lokalen ingezet om kleinere groepen te kunnen realiseren, wordt maximaal 1 toets op een dag gepland en organiseren we scherper toezicht op naleving van de richtlijnen. We verwachten dat we aan het einde van de week hier meer duidelijk over kunnen geven, maar kiezen er bewust voor om hier tijd en ruimte voor te nemen om een goed plan te maken. We hebben immers de tijd tot begin juni voor het afronden van het schoolexamendossier. De belangrijkste vraag is daarbij, wat het veiligste moment is om weer verder te gaan met de afname van toetsen in kleine groepjes.

- - Ook met de onderdelen van BSM, muziek en deeltoetsen van de moderne vreemde talen wordt in dit plan rekening gehouden.

- - Zodra het nieuwe schema klaar is, worden de leerlingen hierover geïnformeerd. Leerlingen krijgen voldoende tijd om zich voor te bereiden op de resterende onderdelen.

Deze dag, 24 maart 2020, is hiermee een historische dag. De dag waarop besloten is dat de centrale eindexamens niet doorgaan. We merkten bij de leerlingen die vandaag op school waren, wisselende reacties. Leerlingen die er goed voor staan qua se-cijfers waren opgelucht, leerlingen die er niet goed voor staan zijn geschrokken. Met name voor deze laatste groep zijn de resterende PTA-onderdelen buitengewoon belangrijk. In navolging van de minister benoem ik hierbij dat het belangrijk is dat de leerlingen gedisciplineerd bezig blijven met hun schoolwerk. U mag er op vertrouwen dat wij als docententeam de leerlingen in de komende tijd zo goed mogelijk gaan helpen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail of over de situatie van uw zoon of dochter, neem dan contact op met de mentor of stuur een mail aan info.lyceum@cvo-av.nl .

Met vriendelijke groet,

Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven