17 juli 2015

Cambridge Engels cursusIn het nieuwe cursusjaar wil Lyceum Oudehoven ouders, docenten en leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo weer in de gelegenheid stellen het buitenschoolse programma Cambridge Engels te volgen. Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe aan te melden, kosten en overige zaken.

Engels is een belangrijke taal voor studie en in het bedrijfsleven. Tijdens de studie aan de universiteit of hogeschool wordt veel stof in het Engels aangeboden. Ook in het bedrijfsleven zijn veel contacten Engelstalig en kan een goede taalvaardigheid van het Engels goed van pas komen. Met een Cambridge certificaat op zak kun je die taalvaardigheid aantonen. Het certificaat staat internationaal zeer hoog aangeschreven.