19 februari 2015

Bijlessen Engels voor examenkandidatenVoor examenkandidaten van havo 5 en vwo 6 worden er weer extra bijlessen Engels gegeven. De lessen zijn er voor leerlingen die moeite hebben met leesvaardigheid en daardoor met het maken van Cito-eindexamenteksten voor het kernvak Engels.

 

De bijlessen voor vwo 6 starten al op vrijdag 20 februari, havo 5 krijgt in de week van 9 maart de eerste bijlessen. Zowel havo- als vwo-leerlingen krijgen 4 bijlessen aangeboden. Voor een deel van de leerlingen is de examentraining verplicht, maar iedereen mag zich opgeven. Informatie over de bijlessen en of de bijlessen voor jou verplicht zijn, is je via de schoolmail toegestuurd. Ook je docent Engels kan je meer informatie geven.

 

Wij hebben er vertrouwen in dat jullie met deze extra ondersteuning een mooi cijfer gaan behalen voor Engels!