2 februari 2015

Bijeenkomst Laatste Schooldag Eindexamenleerlingen

Maandag 23 maart a.s. om 11.45 uur in lokaal 65 staat het volgende overleg gepland voor de Laatste Schooldag. Kom en laat je ideeën horen!