7 december 2016

Bezoek 3e klas TU Delft en CHE

Op 7 december alle vwo-leerlingen uit leerjaar 3 naar de TU Delft en alle havo-leerlingen uit leerjaar 3 naar de Chr. Hogeschool in Ede op bezoek geweest.

De leerlingen uit 3 VWO hebben op de TU Delft diverse workshops gevolgd, is een kijkje genomen bij diverse studies en gebouwen van de universiteit, is gesproken met studenten en is het science center bezocht. In de workshops zijn diverse interesses naar voren gekomen, maar met name de technische insteek was natuurlijk aanwezig.

De leerlingen uit 3 Havo hebben op de CHE vijf verschillende workshops en presentaties gevolgd, is gesproken met studenten en is de hogeschool ‘van binnen’ bekeken. Leerlingen hebben bijvoorbeeld voor en achter een televisiecamera gestaan en er is gewerkt aan een opdracht die binnen de studie Bedrijfskunde MER aan bod zou kunnen komen.

Deze excursies zijn georganiseerd in het kader van de oriëntatie op de profielkeuze. In april zal de definitieve profielkeuze gemaakt gaan worden. In januari volgen nog meer oriëntatie activiteiten, zoals het bezoeken van een bedrijf en het volgen van de voorlichtingen over de nieuwe vakken in de bovenbouw.