19 november 2015

Succesvolle Studiemarkt op Lyceum Oudehoven

Donderdag 19 november 2015 bezochten ruim 800 bezoekers de studiemarkt van Lyceum Oudehoven.

Op deze studiemarkt waren er 19 instellingen; universiteit, HBO en ook MBO, aanwezig die informatie gaven over al hun (vervolg)opleidingen. In de lokalen werden 50 verschillende voorlichtingen gegeven over bijvoorbeeld studierichtingen, studeren in het buitenland en voor ouders de voorlichting “Hoe help ik mijn kind bij de studiekeuze?” Leerlingen en ouders konden zich op een informele manier goed oriënteren op het vervolg van de studie.

Om de twee jaar organiseert de decaan van Lyceum Oudehoven, mevrouw C. Verschoor, een studiemarkt. Deze studiemarkt is bedoeld voor de leerlingen vanaf leerjaar 3. Dit jaar waren ook bovenbouwleerlingen van de locaties Heerenlanden, Calvijn en Uilenhof uitgenodigd. Hoewel leerjaar 3 nog lang niet toe is aan de studiekeuze, zal er in april wel een profielkeuze gemaakt moeten worden. Juist het bezoeken van deze studiebeurs is voor een leerling uit leerjaar 3 een handige manier om diverse studierichtingen te onderzoeken. En wie kan het beter uitleggen dan een student (en vaak een oud-leerling van Lyceum Oudehoven!)? De bovenbouw leerlingen hebben vaak wel een idee wat een studie inhoudt, maar juist het volgen van voorlichting geeft verheldering. Een leerling vertelde: “Ik weet nu zeker dat ik deze studie wil gaan doen, kon ik morgen maar beginnen!” En een andere leerling zei achteraf: “Ik ben blij dat ik geweest ben, want het viel me tegen en ik weet nu wat ik NIET wil!”. Een ouder mailde: “Voor onze zoon uit 4 vwo is het nog wat vroeg om over de studiekeuze na te denken, maar we zijn blij dat we geweest zijn. Hij is gemotiveerd geraakt en gaat nu harder werken voor de vakken die nodig zijn voor deze studie. De student heeft in de voorlichting verteld hoe de selectieprocedure werkt en dat goede cijfers voor deze vakken heel belangrijk zijn.”