18 februari 2015

4 maart 2015: 1e klankbordgroep bovenbouw

Aangezien wij de dialoog met ouders bijzonder waardevol vinden, nodigen wij u langs deze weg van harte uit voor de klankbordgroepbijeenkomst voor ouders van bovenbouwleerlingen in HAVO en VWO.

 

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 maart; inloop vanaf 19.15 uur, start om 19.30 uur. Medio mei volgt er een tweede bijeenkomst.

Het doel van de eerste avond is om van u als ouder feedback te krijgen op de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij zijn wij in het bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop u als ouder de kwaliteit van de lessen en het mentoraat en leerlingbegeleiding ervaart. Daarnaast horen wij graag in hoeverre u ons onderwijsaanbod als uitdagend en onderscheidend (in de regio) ervaart.

 

Wanneer u bereid bent deel te nemen aan de klankbordgroepbijeenkomst voor ouders, vragen wij u zich voor maandag 2 maart per mail op te geven bij:

Dhr. Erik Wijnveen, teamleider VWO-bovenbouw (T.G.A.Wijnveen@lyceum.csdehoven.nl)

Dhr. Tol Swinkels, teamleider HAVO-bovenbouw (T.H.P.M.Swinkels@lyceum.csdehoven.nl)

 

Wij vertrouwen op een constructieve en positief kritische bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik Wijnveen, teamleider VWO-bovenbouw

Tol Swinkels, teamleider HAVO-bovenbouw