1 november 2016

24 november 2016: de Lyceum Studiebeurs

Donderdagavond 24 november is het zover: de Lyceum Studiebeurs! Deze studiebeurs, waar 20 verschillende instellingen aan deelnemen en waar ruim 50 verschillende voorlichtingen gegeven zullen worden, is bedoeld voor onze leerlingen vanaf leerjaar 3.

Hoewel leerjaar 3 nog lang niet toe is aan de studiekeuze, zal er in april wel een profielkeuze gemaakt moeten worden. Juist het bezoeken van deze studiebeurs (en dan met name de informatiemarkt) is voor een leerling uit leerjaar 3 een handige manier om diverse interesses te onderzoeken. En wie kan het beter uitleggen dan een student (en vaak een oud-leerling van onze school!)?.

 

Vaak heeft een bovenbouwleerling wel een idee wat een studie inhoudt, maar juist het volgen van een voorlichting geeft verheldering. Een leerling vertelde vorig jaar: “Ik weet nu zeker dat ik deze studie wil gaan doen, kon ik morgen maar beginnen!” En een andere leerling zei achteraf: “Ik ben blij dat ik geweest ben, want het viel me tegen en ik weet nu wat ik NIET wil!”. Een ouder mailde: “Voor onze zoon uit 4 vwo is het nog wat vroeg om over de studiekeuze na te denken, maar we zijn blij dat we geweest zijn. Hij is gemotiveerd geraakt en gaat nu harder werken voor de vakken die nodig zijn voor deze studie. De student heeft in de voorlichting verteld hoe de selectieprocedure werkt en dat goede cijfers voor deze vakken heel belangrijk zijn.”

 

In de bijlage vinden jullie alle informatie over de studiebeurs. Willen jullie komen? Wees welkom! De informatiemarkt in de aula, waar jullie informatie kunnen krijgen over alle opleidingen die een instelling biedt, is de gehele avond van 18.30-21.00 vrij toegankelijk. Willen jullie een voorlichting in een lokaal bijwonen? Graag horen we zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 17 november, welke voorlichtingen jullie willen volgen. Bij te weinig belangstelling, kan het voorkomen dat een voorlichting niet doorgaat. Bij te veel belangstelling, zullen we de ‘late aanmelders’ moeten teleurstellen.

 

Het bestand in de bijlage is als volgt opgesteld:

  • Informatie over de studiebeurs (rondetijden, welke instellingen zijn er, tips per leerjaar)
  • Informatie over alle voorlichtingen, per onderwijsinstelling. In enkele zinnen is getracht de opleiding samen te vatten. Tussen haakjes zie je in welke ronde de voorlichting gegeven wordt. Voorbeeld: (1, 2) à deze voorlichting wordt in ronde 1 en 2 gegeven en dus niet in ronde 3.
  • Tot slot: per ronde alle voorlichtingen, per interessegebied. Je kunt dan controleren of je in elke ronde slechts 1 voorlichting gekozen hebt. Je kunt natuurlijk niet in ronde 2 naar meerdere voorlichtingen gaan.

 

In de mediatheek komen intekenlijsten te liggen, waar de leerling zichzelf en evt zijn/haar ouders in kan schrijven. Belangrijk: noteer voor jezelf heel duidelijk welke voorlichting je in welke ronde in welk lokaal gaat volgen.

 

We zien uit naar jullie komst en we hopen dat deze avond een bijdrage zal leveren aan de profiel- of studiekeuze!

 

Hartelijke groet,

Corrine Verschoor

Decaan Lyceum Oudehoven