Voor de periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie hebben we een groot aantal aanpassingen gedaan in de jaarplanning. De bedoeling is dat we de focus hebben op het primaire proces, namelijk de continuïteit van de lessen en de begeleiding van leerlingen. Soms is het mogelijk om een activiteit online te organiseren of te verplaatsen naar een later moment in het schooljaar of zelfs naar een volgend schooljaar.