In verband met de huidige maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 is het niet mogelijk om de ouders en verzorgers van leerlingen uit klas 1 t/m 3 en uit 4 havo fysiek op school te ontvangen. De klassen zijn te groot om iedereen op anderhalve meter afstand te plaatsen. De informatieavonden voor deze leerjaren zullen online plaatsvinden. U wordt hiervoor uitgenodigd door de mentor van uw zoon of dochter.

Voor ouders en verzorgers met een kind in klas 4 vwo, 5 vwo, 6 vwo of 5 havo, is de informatieavond wel op school. De mentorgroepen in deze leerjaren zijn veel kleiner en deze groepen kunnen wij ontvangen in lokalen. Wel vragen wij u zich van tevoren aan te melden, zodat wij de groepen goed over de lokalen kunnen verdelen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar de teamleider van de betreffende afdeling:
Leerjaar 1 en 2: Mevr. Aaftink
Leerjaar 3: Dhr. van Tol
Leerjaar 4 en 5 havo: Dhr. Dool
Leerjaar 4, 5 en 6 vwo: Mevr. Breems