Start nieuwe schooljaar
Maandagmorgen was het startmoment voor ons als team. Als personeel hebben we met elkaar een herdenkingsmoment gehad voor Dana Bosvelt. Haar overlijden heeft diepe indruk gemaakt op ons team. In de school is een mooie stilteruimte gemaakt en bij de startvieringen voor de leerlingen is Dana herdacht. Ook op deze plaats wensen we haar ouders en zusje Isis troost en sterkte toe.
We zijn begonnen met een jaaropening naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Mattheus 13. In dit gedeelte gaat het over een schatgraver die zijn hele hebben en houden verkoopt om een akker te kopen waar een schat in verborgen ligt. Werken in het onderwijs is te vergelijken met het graven naar een schat. Ook in iedere leerling ligt een schat begraven. Ons doel als school is om de leerling te begeleiden om deze schat in zichzelf te vinden en te ontplooien. Daarom zijn persoonlijke vorming en levensbeschouwing belangrijke onderdelen van het school-zijn. Met de belofte van God uit Filippenzen 4, dan zal de God van de vrede met u zijn, en vol enthousiasme pakken we deze opdracht op.
De leerlingen zijn op dinsdagmorgen gestart met een mentoruur. Naast het mentoruur was er ook voor alle leerlingen een centrale jaaropening met als thema ‘een vliegende start of een valse start’.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven