Dit schooljaar zijn de leerlingen met hun leerjaar begonnen met een centrale startviering. Tijdens deze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het overlijden van onze leerling Dana Bosvelt. Daarnaast was er aandacht voor het thema “valse start of vliegende start”. Wat maakt nu dat je met een vliegende start het jaar kunt beginnen en hoe inspireren de sport en de Bijbel ons bij zo’n vliegende start? Als sportvoorbeelden hebben wij gekeken naar een fragment van de start van de EK finale tussen Engeland en Italië. Daarnaast hebben we het gehad over Sifan Hassan die heel Nederland inspireerde met het winnen van een wedstrijd, terwijl ze bij de start van die wedstrijd ten val kwam. Ook de Bijbel als inspiratiebron kwam ter sprake. Zo lieten wij ons inspireren door Filippenzen 4 waarin Apostel Paulus zegt “Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft”. Wij wensen iedereen toe dit ook te mogen ervaren.