In deze bijzondere tijd willen we het leerproces van de leerling door laten gaan, ondanks dat we dagelijks te maken hebben met leerlingen en collega’s die niet aanwezig kunnen zijn. Nieuwe tijden vragen om nieuwe antwoorden. Van docenten die vanuit thuis werken worden zoveel mogelijk lessen in de lokalen gestreamd, zodat een klas onder toezicht van een surveillant deze lessen kan volgen. Via de surveillant of via hun eigen laptop kunnen de leerlingen vragen stellen aan de docent. Daarnaast zijn in de laatste paar weken alle lokalen geschikt gemaakt voor het streamen van de lessen via Microsoft Teams naar een thuiszittende leerling.

De afgelopen twee weken hebben de docenten deze methode getest en zijn de eerste knelpunten verholpen. Vanaf 26 oktober zullen in principe alle lessen van de theorievakken gestreamd worden. De docent is hoorbaar aanwezig en deelt het digitale schoolbord via Microsoft Teams. Een thuiszittende leerling zal, tenzij anders afgesproken met de docent, in principe de les op afstand volgen en vragen stellen via de chatfunctie. Op deze manier wordt het leerproces zo minimaal mogelijk onderbroken.

Om het personeel en de leerlingen voor te bereiden op een situatie waarin zij vanuit huis les moeten geven gaan we het streamen vanuit huis een dag testen. Dit zal gebeuren op dinsdag 27 oktober. Op die dag zullen de lessen gegeven worden volgens een 40-minutenrooster. De leerlingen blijven 27 oktober dus thuis en volgen de lessen online via Microsoft Teams.