Ontwikkelgesprekken

Kort voor de kerstvakantie zullen de eerste ontwikkelgesprekken van dit jaar plaatsvinden, waarin mentor, leerling en ouders samen praten over de ontwikkeling van de leerling. Dit lijkt nog ver weg, maar het traject is al gestart. Docenten kunnen vanaf vandaag in leerlingbespreking.nl inloggen en gaan daarin feedback geven aan alle leerlingen. Deze feedback wordt op 20 november verstuurd aan de leerlingen. Ouders hebben zelf geen inzicht in de feedback, maar het is wel goed om er thuis over te praten. De leerlingen kunnen tijdens de speeddate op 26 november vragen stellen aan docenten om hun feedback waar nodig op te helderen en daarna aan de slag gaan met hun plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt tijdens de ontwikkelgesprekken besproken waarbij mentor, leerling en ouders aanwezig zijn.

Aangezien dit een nieuw traject is, is het belangrijk om het proces zorgvuldig vorm te geven. Ter voorbereiding zetten we daarom een aantal stappen. De docenten zullen op dinsdag 10 november getraind worden in het geven van feedback en in de mentorlessen zullen de mentoren aandacht besteden aan het omgaan met de feedback. Met elkaar gaan we dit traject in om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven. Iets wat ook aansluit bij ons moreel kompas. Het vraagt moed en een open houding van niet alleen leerlingen, maar ook van docenten en ouders. Dat maakt het een waardevolle aanvulling op het onderwijs op Lyceum Oudehoven.