Vanaf 31 mei is de school weer volledig geopend. Dat betekent dat we niet meer werken met A- en B-groepen en dat de leerlingen geen anderhalve meter afstand hoeven te houden ten opzichte van elkaar. Alle leerlingen gaan dus gewoon vijf dagen in de week naar school. We zijn blij dat dit weer mogelijk is. We begrijpen dat het voor leerlingen fijn is dat ze alle klasgenoten zien en dat ze het schoolritme kunnen oppakken. Anderzijds beseffen we dat corona nog niet verdwenen is. Het blijft belangrijk dat leerlingen mondkapjes dragen, handen desinfecteren en zich (laten) testen bij klachten. Als school hebben we zelftests beschikbaar voor leerlingen die zich preventief thuis willen testen. Op school benadrukken we het belang van goede ventilatie en het regelmatig desinfecteren van de handen.

We hebben er wel voor gekozen om het 40-minutenrooster te handhaven. Daardoor hebben de leerlingen wat korte lesdagen en wellicht wat meer huiswerk. De voornaamste reden is, dat we daarmee de leerlingen in twee groepen kunnen verdelen over de dag. Daardoor is het minder druk in de school en is de kans op besmettingen lager.

De praktijk is, dat het goed gaat op school. Er waren gelukkig weinig besmettingen in de afgelopen tijd. Over de afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen bij gekomen. Het gemiddeld aantal besmettingen onder leerlingen over de afgelopen weken is minder dan twee per week. Ook onder personeel waren er geen positieve gevallen. We zien dat het aantal gevaccineerde collega’s nu snel toeneemt.

We hopen dat deze lijn zich doorzet en dat we in het volgende schooljaar zonder maatregelen open kunnen. Dat hopen we ook omdat we beseffen dat leerlingen veel activiteiten hebben moeten missen dit jaar, zoals excursies, buitenlandreizen, schoolfeesten enzovoorts. In een volgende nieuwsbrief willen we u informeren op welke manier we deze activiteiten volgend jaar weer gaan oppakken.