Het einde van een schooljaar kent altijd een ‘wisseling van de wacht’ bij het team. We hebben deze week afscheid genomen van collega’s en na de zomer mogen we – gelukkig! – veel nieuwe collega’s begroeten.

We namen afscheid van:

Dhr. Hulleman, Duits; hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en na mooie jaren op het Lyceum gaat hij van zijn vrije tijd genieten. We zullen zijn enthousiasme en collegialiteit missen!

Dhr. Ippel, natuurkunde; ook hij mag van zijn pensioen gaan genieten nadat hij zoveel jaren een inspirerende en gerespecteerd docent op het Lyceum was.

Dhr. Karssen, onze conciërge. Hij wordt volgend schooljaar onderwijsassistent op de Willem de Zwijger in Hardinxveld-Giessendam. We zullen hem missen als leerlinggerichte, vrolijke en doortastende conciërge.

Dhr. El Kaddouri, economie. Na een aantal mooie jaren op het Lyceum vertrekt hij naar Papendrecht. We verliezen een bevlogen docent aan hem!

Dhr. Van Vulpen, docent Duits. Hij gaat weer al zijn lessen geven op het Heerenlanden.

Ook dhr. Den Hollander, muziek/kunst, gaat voor in ieder geval een jaar naar het Heerenlanden.

Dhr. Visser, scheikunde, zal ons aan het eind van het schooljaar verlaten. Hij heeft ervoor gekozen om zijn loopbaan voort te zetten bij het Lyceum van CSG De Goudse Waarden.

Tot slot nemen we afscheid van dhr. Schellen, filosofie. Hij begon vorig jaar als student bij ons, is inmiddels afgestudeerd en heeft naast een betrekking op een andere school gekozen voor een nieuwe studie.

Van mw. Van Vianen-den Hoed, biologie, nemen we tijdelijk afscheid: na de zomervakantie gaat ze genieten van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, aangezien ze haar vierde kindje verwacht.

Ook dhr. Jurriëns, lo, zien we enkele maanden niet op het Lyceum: hij neemt enkele maanden verlof en komt daarna weer terug.

De meeste vacatures zijn inmiddels vervuld, wat zeker in deze tijd tot dankbaarheid stemt! Volgend jaar verwelkomen we in ieder geval:

Dhr. Boosten, scheikunde
Dhr. Van Dijk, lo
Mw. Van Dort, natuurkunde
Dhr. Kuipers, biologie (vervanging mw. Van Vianen-den Oud)
Dhr. Lambriex, ckv
Dhr. Van de Maas, godsdienst/levensbeschouwing
Mw. Mark, Nederlands
Dhr. Rossenberg, lo (vervanging dhr. Jurriëns)
Mw. Sandberg, Duits
Dhr. Waverijn , Duits
Mw. Van de Werk, Economie
Mw. Van Wijgerden, muziek