Donderdagochtend zijn de uitslagen bekend geworden van tijdvak 3. In dit coronajaar hadden de examenleerlingen immers de mogelijkheid om hun examen te spreiden over drie tijdvakken. Het goede nieuws is dat heel veel leerlingen zijn geslaagd. Daar zijn we erg blij mee. Speciaal voor de groep leerlingen, die na tijdvak 3 zijn geslaagd, vindt er op vrijdag 16 juli nog een diplomering plaats. Zo vlak voor de zomervakantie is dat een mooi feestelijk moment.

Nu de uitslag van tijdvak 3 bekend is, maken we ook de balans op van dit examenjaar. Op het havo zijn in totaal 146 van de 152 leerlingen geslaagd (96%). Op het vwo zijn er 77 van de 81 geslaagd (95%). Als school zijn we erg tevreden met deze percentages. Al deze leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s) van harte gefeliciteerd.

De leerlingen die nog niet zijn geslaagd wensen we sterkte toe. Het is ongetwijfeld een teleurstelling, maar we wensen je toe dat de zomervakantie je nieuwe energie en motivatie geeft om volgend schooljaar weer met frisse moed te starten.