Vorige week maandag was het Valentijnsdag. De dag waarop de liefde centraal staat. Een dag die we op Lyceum Oudehoven vierden met rozen, repen chocolade en cupcakes. Een initiatief van een groep leerlingen die deze hele activiteit zelf hebben georganiseerd. Een mooi moment in een onrustige tijd. Want een lief gebaar, een blijk van waardering en liefde kunnen we meer dan ooit gebruiken.

Liefde is het woord dat het meest voorkomt in literatuur en muziek. Ook in de Bijbel wordt er veel gesproken over liefde. Het is een van de kardinale deugden en wordt vaak in een adem genoemd met geloof en hoop. Als christenen over liefde spreken komen drie betekenissen naar de voorgrond: ‘God is liefde’ , ‘heb je naaste lief zoals jezelf’ en ‘doe alles met liefde’.

Je naaste liefhebben is de allereerste opdracht in de Bijbel; verbonden met de liefde voor jezelf. Liefhebben van jezelf wil zeggen: goed met jezelf omgaan en tevreden zijn met jezelf. Liefde voor anderen is goed met mensen omgaan, omdat je respect voor hen hebt, omdat je van hen houdt zoals ze zijn. Zulke liefde is belangeloos. De Bijbel gebruikt hiervoor een Grieks woord (agape), dat zich het best laat vertalen met dienende liefde. Een liefde die in de ultieme vorm tot uiting kwam in het lijden en sterven van Jezus Christus.

Deze waarde willen we op Lyceum Oudehoven uitdragen. Dat is een van de redenen dat we als pay-off van de school hebben gekozen voor de tekst: doe goed! Na voorjaarsvakantie is er onze zogenaamde betekenisweek. Een week waarin we stil staan bij de bijzondere betekenis van onze christelijke identiteit. Verderop in de Nieuwsbrief leest u daar meer over. Concreet betekent dit, dat we als Lyceum ons dit schooljaar gaan inzetten voor een goed doel. Want liefde vraagt niet alleen om mooie woorden en mooie muziek, maar ook om goede daden.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven