Voor de leerlingen in leerjaar drie is het moment bijna daar. Na een traject met de mentor, decaan en vakdocenten moeten zij in maart hun profielkeuze maken. Op 9 maart voeren zij in Zermelo de voorlopige profielkeuze in en op 30 maart volgt de definitieve keuze. De afgelopen maanden hebben zij tijdens mentorlessen aandacht besteed aan de verschillende keuzemogelijkheden. Ook hebben de leerlingen zich verder verdiept in een beroep door een interview af te nemen. Daarnaast hebben de leerlingen  proeflessen gekregen over de nieuwe vakken en  hebben de vakdocenten een vakkeuzeadvies ingevuld om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen bij het maken van de profielkeuze.

Niet alleen onze leerlingen moeten een profielkeuze invullen, maar ook leerlingen die van andere scholen instromen. Voor hen was op woensdag 2 februari een livestream, waar in de nieuwe vakken toegelicht werden en vragen gesteld konden worden.

Ondanks enige beperking door de maatregelen, kijken we tevreden terug op de afgelopen periode. Vorig jaar moesten alle leerlingen het met de livestream doen en zaten alle leerlingen tijdens deze periode thuis om onlineonderwijs te volgen. We zijn ontzettend blij dat we de begeleiding in dit traject nu op deze wijze hebben kunnen bieden.