Op woensdag 16 februari mochten de tto proeflessen voor groep 8 leerlingen eindelijk echt plaatsvinden. De proeflessen stonden oorspronkelijk gepland in december, maar door de coronamaatregelen konden deze eerder niet plaatsvinden. Door de huidige versoepelingen stond het ons vrij leerlingen van andere scholen welkom te heten op het Lyceum! Met een mooie opkomst van 50 leerlingen was er volop enthousiasme om deel te gaan nemen aan de lesjes Engels, godsdienst, lichamelijke opvoeding en aardrijkskunde. De leerlingen werden begeleid door acht fantastische leerlingen uit 1 tto en hebben naar eigen zeggen een leuke middag gehad.