Net als veel leerlingen kreeg ook een deel van de medewerkers een positieve (zelf)test onder ogen. Dat leidde geregeld tot lesuitval ondanks dat we hebben geprobeerd om lessen door te laten gaan door de docent vanuit huis te laten lesgeven en de les te streamen in het lokaal. Hiervoor zijn oud-leerlingen ingezet die hun waarde dit jaar wel hebben bewezen! Hierover meer in een ander deel van de nieuwsbrief.

In de oudernieuwsbrief van december hadden we de vacature voor geschiedenis nog niet opgelost, maar dat is nu gelukkig wel gelukt. Dhr. Hijmans geeft geschiedenis aan de tto-klassen. Voor de andere klassen hebben we oud-leerling en docent op ’t Gilde, dhr. Shtafirnyy, bereid gevonden om op het Lyceum drie klassen over te nemen. Fijn dat dat zo geregeld kon worden!

Heuglijk nieuws was er ook bij onze collega muziek, dhr. Wezeman. Zijn vrouw en hij zijn de trotse ouders geworden van een gezonde zoon. Hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de eerste periode na de geboorte verlof op te nemen. Zijn lessen zijn in die periode overgenomen door collega’s.