Dit schooljaar zijn we gestart met het inzetten van onze oud-leerlingen bij de ondersteuning van – voornamelijk – bovenbouwleerlingen. De leerlingen vragen een bijles aan en we koppelen die aan oud-leerlingen die hebben aangegeven voor welke vakken ze beschikbaar zijn. Naast deze bijlessen vragen we ze ook voor andere taken. Zo surveilleren ze bij lessen die gestreamd moet worden omdat de docent thuis zit, surveilleren ze bij toetsen en doen ze soms andere lichte administratieve taken.

Er ontstaat zo een mooie groep van enthousiaste studenten die veel affiniteit heeft met het Lyceum. Enkele van deze jongeren stellen zich hier aan u voor.

 

Jelle Boer

Mijn naam is Jelle Boer en vorig jaar heb ik op het Lyceum mijn diploma mogen behalen. Op verzoek van Karin-Ruth Breems ben ik een aantal maanden geleden begonnen met het geven van bijlessen biologie en wiskunde aan een aantal lee  rlingen uit de vijfde en zesde klas. Het leek en lijkt mij heel leuk om mijn opgedane kennis te mogen delen met deze leerlingen om hen op die manier te kunnen helpen.

Elk groepje van leerlingen dat ik bijles geef mag wekelijks bij mij aangeven waarmee ze willen oefenen zodat ik op basis van hun wensen een bijles kan voorbereiden. Bij de wiskundebijlessen houd dit voornamelijk in dat we gezamenlijk aan de slag gaan met het oefenen van bepaalde wiskundeopgaven. Op die manier kijken we samen wat er goed gaat met de aanpak van een opgave, maar we kijken ook vooral wat er nog beter kan. Door middel van mogelijk extra uitleg kijken we of op die manier het maken van de wiskundeopgaven duidelijker wordt voor de leerlingen.

De bijlessen voor biologie heb ik tot nu toe mogen geven aan twee leerlingen uit 6 vwo. Door hun verschillende lesroosters hebben deze lessen voornamelijk op dinsdagavond online plaats gevonden. Samen hebben we verschillende onderwerpen besproken waarvan de leerlingen op voorhand hadden aangegeven er moeite mee te hebben. Zo heb ik hun extra uitleg gegeven over biologie onderwerpen, maar ook hebben we geoefend met de soort vraagstellingen op een examen. Ondanks de voornamelijk online uitleg hebben de leerlingen wel aangegeven deze bijlessen heel fijn te vinden. Dit is ook zeker gebleken uit de cijfers die zij hebben mogen halen voor hun afgelopen schoolexamen. Beide leerlingen hebben namelijk een mooie voldoende mogen halen.

 

Frederique Ooms

Mijn naam is Frederique Ooms en ik studeer International Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds een aantal maanden geef ik ondersteuningslessen op het Lyceum Oudehoven. Zelf heb ik afgelopen jaar eindexamen gedaan en heb ook ondervonden hoe lastig het is om tijdens de coronaperiode bij te blijven met school. Door middel van de ondersteuningslessen hoop ik de leerlingen te helpen die de afgelopen twee jaar een achterstand hebben opgelopen vanwege het vele thuisonderwijs of gewoon wat extra hulp nodig hebben bij bepaalde vakken.

Tijdens deze lessen begeleid ik kleine groepjes leerlingen met de vakken wiskunde en bedrijfseconomie. De groepjes bestaan vooral uit examenleerlingen, en deze help ik dan één uurtje in de week bij het maken van huiswerk of oude examenopdrachten.

Issa Nabé

Afgelopen jaar heb ik op deze school mijn vwo-diploma gehaald. Ik had niet gedacht dat ik nog vaak de school binnen zou stappen, maar inmiddels ben ik weer regelmatig op het Lyceum te vinden.

Toen ik hier begon heb ik me vooral met de coronabesmettingen in de school bezig gehouden, een stukje ‘bron- en contactonderzoek’. Doordat ik weleens ongevraagd de klas kwam binnenvallen, werd ik door sommige leerlingen gezien als de schooldokter. Het imago van dokter heb ik inmiddels achter me gelaten. Nu kan ik ook ervaren hoe het is om voor de klas te staan, in de meest letterlijke zin van het woord. Het surveilleren bij online-lessen, is waar ik nu vooral voor word ingezet. Ik had het al, maar ik heb nog meer bewondering gekregen voor het werk dat op de school wordt verricht!

 

Tim de Waard

Tijdens de ondersteuningslessen gaat het er iets anders aan toe dan tijdens gewone lessen. De leerlingen nemen het initiatief. Voor de les vraag ik welke onderwerpen of vragen zij willen bespreken en dan gaan we het daar tijdens de les over hebben. Ik probeer zo min mogelijk te helpen. De leerlingen lossen zelf de vraag op, ik help alleen als ze vastlopen.

De belangrijkste vraag is natuurlijk of de ondersteuningslessen ook nut hebben. Vorige week vroeg ik aan leerlingen hoe hun schoolexamen was gegaan. Een van hen zei toen dat hij een opdracht kon maken door wat hij had geleerd bij de ondersteuningslessen!

Groeten, Tim