Deze maand hebben we een tussenevaluatie gehouden van het nationaal programma onderwijs (NPO). Dit zijn de extra maatregelen die we hebben getroffen om de gevolgen van corona aan te pakken. We zijn blij met de feedback vanuit ouders, leerlingen en personeel. Deze heeft ons geholpen om te zien welke dingen heel goed gaan (bijlessen in de bovenbouw). Maar het heeft ons ook geholpen om voor de tweede helft van het jaar verbeteringen aan te brengen (bijvoorbeeld in de manier waarop we bijlessen in de onderbouw organiseren). De evaluatie gaat ons ook helpen bij de plannen voor volgend jaar.

Alle leerlingen in de school hebben we uitgenodigd om met ons mee te denken over wat zij belangrijk vinden ten aanzien van het nationaal programma onderwijs. De leerlingenraad heeft 39 ideeën verzameld vanuit alle leerjaren van de school. Deze week hebben we een selectie gemaakt. De 11 beste ideeën gaan door naar de volgende ronde. Daarin mogen de groepjes de ideeën verder uitwerken. Eind maart vindt er dan weer een selectiemoment plaats, waarna er een aantal groepjes doorgaat naar de finaleronde. De groepjes die overblijven, geven in april een presentatie aan een jury. Het idee dat uiteindelijk wint, gaan we daadwerkelijk uitvoeren. En het groepje krijgt natuurlijk een leuke prijs!