Coronamaatregelen

Vanaf 25 februari is de mondkapjesplicht verdwenen. Ook hoeven medewerkers in de school geen anderhalve meter afstand meer te houden ten opzichte van elkaar en verdwijnen de looproutes en de belijningen in de school. Dat is goed nieuws. Het is een grote stap naar weer gewoon school zijn.

De maatregelen in de afgelopen maanden waren niet altijd fijn. Toch zijn we tevreden over de manier waarop de leerlingen met de regels zijn omgegaan. We begrijpen dat het dragen van een mondkapje niet altijd van harte ging, maar we zijn blij met de manier waarop we samen door deze periode zijn gekomen!

Enkele basisregels blijven nog wel van kracht: goed ventileren in de school, handen desinfecteren, geen handen schudden en bij klachten thuis blijven. Als school blijven we ook gratis zelftesten verstrekken.

Excursies en activiteiten

We zijn ook blij dat we eindelijk weer excursies en activiteiten kunnen gaan organiseren. In maart en april staat er direct een aantal gepland. De meeste activiteiten die in het begin van het jaar niet door konden gaan, gaan we in de komende maanden inhalen. Een van de hoogtepunten wordt de uitvoering van PA (praktische activiteiten) door leerjaar 4 in de Nieuwe Doelen. Deze kon twee jaar niet doorgaan, maar dit jaar gelukkig weer wel. Het belooft een spectaculaire voorstelling te worden.