Alle locaties binnen stichting CVO-AV organiseren op hetzelfde moment in het schooljaar een betekenisweek. In een betekenisweek geven we extra aandacht aan de identiteit van onze school. Niet alleen aan de protestants-christelijke identiteit, maar ook aan wie we binnen die identiteit als organisatie willen zijn. Ons identiteitsbewijs geeft daarbij houvast en richting.

Vorig jaar stond het moreel kompas centraal en hebben we de vier polen uitgelicht: Wees hartelijk, wees open van geest, wees rechtvaardig, wees moedig.

Dit jaar willen we de ‘spreuk’ die bij ons logo staat, onder de loep nemen: Kijk verder. Vraag verder. Doe goed.

 

Wat houden die begrippen in? Hoe maken we ze betekenisvol? Elke dag gaan we hier dieper op in.

In de lessen besteden we deze week elke dag op twee momenten aandacht aan de betekenisweek:

  • Tijdens de dagopening als de leerling met de schooldag begint
  • Aan het begin van lesuur 4 (ong. 15 minuten).

Ook de medewerkers komen via werkvormen in de personeelskamer het thema tegen.

Op vrijdag staat ‘Doe goed’ centraal. Die dag is het moment voor de Lyceum doet goed-commissie om zich bekend te maken en om het goede doel te introduceren.