De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Na een week met ijs en sneeuw, voorspellen de weerberichten een lenteweek met temperaturen ver boven de tien graden. Een week met zon en warmte. De afgelopen weken hebben we ook op school te maken gehad met de lockdown. Een periode waarin alleen de examenleerlingen lessen op school konden volgen en alle andere leerlingen via Teams onderwijs op afstand kregen. In de hele samenleving is voelbaar dat we verlangen naar het einde van deze periode. Dat we weer perspectief willen; licht aan het einde van de tunnel.

Op woensdag 17 februari was het begin van de vastentijd. In de katholieke kerk wordt dit Aswoensdag genoemd, misschien beter bekend als de eerste dag na carnaval. Op Aswoensdag wordt in de katholieke kerk een kerkdienst georganiseerd, waarbij gelovigen een kruis van as op het voorhoofd krijgen. Als teken van de start van een periode van bezinning, gebed en reflectie. Deze vastentijd is een verwijzing naar het Bijbelverhaal, waarin Jezus zich 40 dagen terugtrok in een woestijn zonder eten en drinken. De vastentijd eindigt met Pasen, het feest van de opstanding van Jezus, het feest van het Leven. Dit perspectief kan ons hoop en moed geven.

De periode van lockdown en avondklok, we weten niet hoe lang deze nog duurt, kan ook worden gezien als een periode van reflectie. Om na te denken over de waardevolle dingen van het leven. Het contact met elkaar, dat we nu missen. Familie, de kerk, de muziekvereniging enzovoorts. Sommige personen die ik spreek koesteren deze periode, omdat er meer tijd is voor het gezin en omdat er minder sociale druk is. Deze periode helpt ook om de kleine dingen meer te waarderen. Een teken van aandacht en verbondenheid heeft juist nu heel veel waarde.

Een van de kernwaarden van Lyceum Oudehoven is moed. Ik sluit af met een strofe uit een gedicht van Elli Michler, met als thema moed:

Ik wens je moed toe,

Voor de dag, het uur, voor alles waar je aan begint.

Ik wens je moed voor elke seconde,

Waarin je probeert moed te vatten.

 

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven