De profielkeuze voor leerlingen uit leerjaar drie staat voor de deur. Op 1 maart krijgen de leerlingen bericht over de manier waarop zij hun voorlopig profielkeuze kunnen doen. Op dat moment staan ook de adviezen van de vakdocenten in Som. De leerlingen zijn de afgelopen weken aan de slag geweest met opdrachten over hun profielkeuze. De leerlingen hebben interviews afgenomen, presentaties gemaakt over profielen en vakken en vragen gesteld aan vakdocenten. Daarnaast hebben we op 4 februari een informatieavond over de profielkeuze en nieuwe vakken georganiseerd voor ouders en leerlingen. Tijdens de informatieavond zijn er veel vragen gesteld over de verschillende vakken, profielen en het keuzeproces. We zijn erg blij dat we in deze tijd waarin de sociale contacten op een laag pitje staan toch de gelegenheid hebben gehad om deze vragen te beantwoorden en hebben er vertrouwen in dat de leerlingen nu een weloverwogen keuze kunnen maken.

Via deze link kunt u de hele informatieavond nogmaals bekijken. Op het Youtube kanaal van Lyceum Oudehoven zijn ook de afzonderlijke filmpjes over profielkeuze en de verschillende vakken te bekijken.