In december hebben de ontwikkelgesprekken plaatsgevonden. Misschien heeft u recentelijk meegeholpen aan de evaluatie van het proces rondom de ontwikkelgesprekken door de vragenlijst hierover in te vullen, waarvoor we u willen bedanken.

Eind januari / begin februari hebben we de tweede feedbackronde voor examenleerlingen gehouden. Eind maart staat deze tweede ronde gepland voor de niet-examenklassen. Leerlingen krijgen dan weer feedback via Leerlingbespreking en er worden weer ontwikkelgesprekken ingepland. Deze zullen plaatsvinden in april. Dit keer wordt er niet met iedere leerling een ontwikkelgesprek gevoerd, maar gebeurt dat op verzoek van de leerling, mentor of ouders. Tegen die tijd zullen we u en de leerlingen nogmaals uitgebreid informeren over het proces.