Op dinsdag 9 februari is de school bezocht door de inspectie. Dit onderzoek had als doel een beeld te krijgen hoe wij onderwijs op afstand vorm geven tijdens de coronacrisis. Naast Lyceum Oudehoven heeft de inspectie nog tientallen scholen bezocht in het land, om een beeld te krijgen van de staat van het onderwijs op dit moment. Ook dit onderzoek was volledig digitaal. De inspecteur heeft dus op afstand lessen bijgewoond en gesprekken gevoerd met directie, docenten en leerlingen. Voor ons was het fijn om de vergelijking te maken tussen het beeld dat de inspectie heeft van hoe het op andere scholen gaat en hoe we het op het Lyceum regelen. Hieronder vindt u de uitkomsten van dit inspectiebezoek.

Lesbezoeken en gesprekken

De dag begon met een gesprek met de directie over hoe we sinds vorig jaar maart onderwijs op afstand vormgegeven hebben. Daarna bezocht de inspecteur drie lesdelen bij vwo-klassen. Vervolgens heeft hij zes korte gesprekken gevoerd: drie gesprekken met de betrokken vakdocenten en drie gesprekken met twee leerlingen uit de bezochte lessen. In die gesprekken ging hij in op hoe het afstandsonderwijs is ingericht en hoe je in beeld krijgt of de leerstof beklijft bij de leerlingen.

 Positief beeld

De inspecteur was positief over zijn ‘inspectieochtend’. Letterlijk zei hij: jullie hebben het perfect op orde. Er wordt goed gebruikgemaakt van de ict-mogelijkheden. De tijd wordt zinvol benut; er wordt het grootste deel van de tijd echt les gegeven. In de bezochte lessen werden de leerlingen duidelijk geactiveerd door middel van ict-tools. Twee keer heeft de inspecteur LessonUp gebruikt zien worden en één keer werden met het Rad van fortuin de leerlingen bij de les gehouden. Hij was hier enthousiast over: het zijn goede manieren om leerlingen alert te houden.

Tips en feedback

Over het indalen van de leerstof merkte hij op, dat de docenten positiever zijn dan leerlingen. Leerlingen geven aan zich onzeker te voelen en zouden meer willen worden meegenomen in het proces waar ze nu in zitten en waar ze naartoe gaan. Voor docenten is het belangrijk dat zij in beeld krijgen waar de leerling staat en wat de leerling heeft opgenomen van de lesstof. Stel deadlines voor het maken van opdrachten of inleveren van opdrachten. De inspecteur gaf aan dat het zoeken is naar het activeren van leerlingen; dat hoorcolleges via Teams niet veel leerwinst genereren.

 Camera’s aan

Het gevaar bestaat dat leerlingen zich digitaal gaan verstoppen. Het was de inspecteur opgevallen dat de camera lang niet altijd aangaat en leerlingen geven aan dat dat bij veel vakken het geval is. Zijn advies is om leerlingen erop te blijven wijzen de camera’s aan te zetten en ons eigen protocol daarbij te hanteren.

We kijken terug op een prettig bezoek: er gaat dus veel goed. Dat is een mooi compliment aan ons als team. En in het bijzonder aan de docenten die lesbezoek hebben gehad. Daar zijn we blij en tevreden mee. De genoemde ontwikkelpunten zijn aan de orde geweest op de sectiedag van dinsdag 16 februari.