Sinds onze laatste oudernieuwsbrief van oktober zijn helaas enkele collega’s voor langere tijd ziekgemeld. Het was bij sommige vakken een zoektocht naar vervanging, maar bijna alles is inmiddels rond.

De docenten met ziekteverlof zijn:
Mevrouw Koppelaar (Engels)
Mevrouw den Boer (geschiedenis)
Mevrouw Moerman (godsdienst / levensbeschouwing)
Mevrouw Van Kleef (aardrijkskunde)

Alle leerlingen en ouders van klassen waar docentwisselingen zijn doorgevoerd, hebben we in eerder stadium geïnformeerd. Hier vermeld ik de nieuwe collega’s:

Mevrouw Draaisma (Engels)
Mevrouw Paulus (maatschappijleer)
De heer Oprel (economie)
De heer Van Wikselaar (economie)
De heer Vente (economie)

Behalve de laatste twee collega’s hebben de andere vervangers al ervaring op het Lyceum. De een wat langer dan de ander en we zijn blij om deze ‘oudgedienden’ weer te mogen begroeten! Ook de nieuwe docenten zullen wij warm welkom heten.

Voor het vak geschiedenis zijn wij nog op zoek naar vervanging.

In februari gaat mw. Martin minder les (Frans) geven. We hebben een nieuwe collega aangesteld die de vrijgekomen uren zal oppakken: mw. Kolff. Ook mw. Van der Laan zal een klas overnemen.