Op donderdag 9 december heeft het Lyceum een online informatieavond georganiseerd over ons prachtige tto- en gymnasiumprogramma’s. Onder de begeleiding van Sietsemaproductions konden we informatieve filmpjes laten zien en ook een livestream verzorgen.
Het was een leuke en vooral interactieve avond waarbij we merkten dat ouders en leerlingen zich gelukkig vrij voelden om veel vragen via de chat te stellen. Aan ons de uitdaging deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mevrouw de Bijll Nachenius heeft de vragen over het gymnasiumprogramma opgepakt, mevrouw Kramer de vragen over het tweetalige programma en tot slot heeft de heer van Tol de algemene vragen beantwoord. We kijken terug op een geslaagde avond.