Op donderdag 9 december is er een eerste digitale bijeenkomst geweest van de klankbordgroep techniekhavo. Begin dit schooljaar hebben we ouders gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep, om zo te horen wat er leeft onder de ouders van onze techniekhavo leerlingen. Er waren genoeg aanmeldingen voor deelname en op die manier zijn alle jaarlagen en locaties vertegenwoordigd door ouders.

De eerste bijeenkomst zijn we gestart met een kennismaking en daaruit bleek dat de ouders ook vanuit verschillende richtingen betrokken zijn bij techniekhavo. Een groot aantal deelnemers is werkzaam in de technische sector en anderen werken in het onderwijs. Men is gemotiveerd voor deelname aan de klankbordgroep omdat de mogelijkheden die de techniekhavo biedt aan onze leerlingen duidelijk gezien worden.

Bij elk klankbordgroepoverleg willen we een thema aandragen. Dit keer ging het over de volgende vraag: welke competenties en vakvaardigheden moet een havoleerling hebben in aansluiting op het HBO en het technische bedrijfsleven? Van de ouders hebben we zeer waardevolle antwoorden terug gekregen die we gaan gebruiken in het overleg tussen projectleiders, teamleiders, directeuren en vakdocenten van de techniekhavo. Ouders benoemden het belang van samenwerken, praktijkkennis, technisch inzicht, informatie zoeken en zelfstandigheid.

In maart is er een locatiebrede ontwikkelmiddag waar we de ingebrachte punten meenemen voor ons overleg. Tevens is CVO-AV via een afvaardiging betrokken bij het samenstellen van het praktijkgerichte programma van het havo. Een nieuwe landelijke ontwikkeling waarin in opdracht van het ministerie van OC&W toegewerkt wordt naar een examenprogramma voor de praktijkhavo. Ook hier worden de ingebrachte punten van ouders meegenomen.

Eind maart of in april willen we een tweede klankbordgroepbijeenkomst plannen. De eerste bijeenkomst was in ieder geval zeer waardevol. Het was plezierig om te zien dat ouders met verschillende achtergrond en expertise betrokken zijn bij de ontwikkeling van de techniekhavo. Wij waarderen de inbreng van ouders en ervaren het als zeer nuttig.