Plotseling was er op zaterdag 18 december de persconferentie. Vlak voor de vakantie gingen de vo-scholen toch dicht. Alleen de lessen aan de examenleerlingen gingen door.

Op 3 januari vindt de volgende persconferentie plaats. Dan horen we of de scholen op 10 januari weer gewoon opengaan. De volgende scenario’s zijn denkbaar: 

Scholen gaan weer gewoon open op 10 januari. 

De situatie van deze week wordt verlengd (examenklassen wel op school, overige leerlingen niet). We starten dan vanaf maandag 10 januari met onlineonderwijs aan de overige klassen. 

Tijdens de persconferentie komen er wijzigingen in de huidige maatregelen voor het voortgezet onderwijs, zoals het invoeren van de 1,5m tussen leerlingen. (denk aan vorig jaar januari) 

Wanneer scenario 3 zich aandient, dan treedt allereerst scenario 2 in werking. We nemen dan de week van 10 januari om ons voor te bereiden op een eventueel nieuw scenario.

Op 4 januari is er een directieoverleg gepland. We verwachten uiterlijk 5 januari leerlingen en ouders te informeren naar aanleiding van de persconferentie. We hopen op een rustige kerstvakantie en dat scenario 1 na de vakantie aan de orde is.