De Kerstvakantie is aangebroken. Kerst is de boodschap van Licht in een donkere tijd. Kerst gaat over de geboorte van Jezus Christus, God bij ons. Wat extra licht kunnen we goed gebruiken. De gevolgen van de coronamaatregelen zijn voelbaar op school. Plotseling moesten we deze week afscheid nemen van elkaar. Maar ongetwijfeld ook bij u thuis zijn de gevolgen merkbaar. Dit Kerstfeest gaan we niet snel meer vergeten.

Ik wil ter inspiratie een tekst met u delen. Het is van de Amerikaanse schrijfster Marianne Williamson met als titel ‘het licht in ons’. De Nederlandse vertaling luidt:

Onze grootste angst is niet dat we tekort schieten. Onze grootste angst is juist dat we over onbegrensde krachten beschikken. Het is het licht in ons en niet onze duisternis, waarvoor we de grootste angst hebben. We vragen onszelf af, wie ben ik wel om briljant, schitterend, begaafd of geweldig te zijn?

Waarom zou je dat echter niet zijn? Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door te spelen dat je klein bent. Het heeft niets stralends in zich om je kleiner voor te doen dan je bent. Het werkt averechts. De mensen om je heen gaan zich er onzekerder door voelen.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om Gods glorie, die in ons is, ruimte te geven.

De moed om je licht te laten stralen. Om van betekenis te zijn voor anderen. Om het goede te doen. Zodat we weer gaan stralen, zoals kinderen dat doen. Als wij ons licht laten schijnen, mogen en kunnen anderen dat ook. Inderdaad. Kerst is de boodschap van Licht in een donkere tijd. Nu nog meer dan anders.

Hoe kunnen wij ons licht laten schijnen? Door een kerstactie waarbij we boodschappen inzamelen voor de voedselbank. Door elkaar een bemoedigend woord te sturen. Door oog te hebben voor eenzaamheid. ‘Ubi amor et caritas, ibi deus est.’ Waar liefde en zorg is, daar is God. De werking van het goddelijke in ons (liefde en zorg), daar gaat het om.

Ik wil u een goede vakantie toewensen. Een tijd van ontspanning, een tijd van warmte en verbondenheid. Houd moed, heb lief!

 

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven