Het kwam voor de lockdown geregeld voor dat de docenten vanuit huis moesten lesgeven (streamen), omdat ze in quarantaine zaten. In het lokaal waar de klas aanwezig is, zit dan een surveillant om ervoor te zorgen dat de les normaal doorgang kan vinden en dat technisch alles goed verloopt. Onze eigen vakdocenten worden hiervoor ingezet, maar we zijn blij dat we hierbij sinds kort ondersteund worden door enkele onderwijsassistenten. Deze collega’s zijn (nog) niet bevoegd als docent, maar zijn prima in staat om een klas aan te sturen zodat de vakdocent zijn werk kan doen. De volgende collega’s ondersteunen ons: dhr. Jobbi Schefferlie, mw. Michelle Koenders en – vanaf januari – mw. Luna van Bezooijen.

Twee collega’s die met zwangerschaps- en bevallingsverlof thuis zitten, zijn inmiddels bevallen. Mw. Van Houwelingen (Engels) heeft dochtertje Emily mogen begroeten. Mw. Van der Waals (ckv, tekenen) is bevallen van haar zoontje Morris. Op dit moment genieten beide collega’s nog van hun verlof. De lessen van mw. Van Houwelingen werden grotendeels gegeven door haar vervangster mw. Colkusu. Zij werd echter ziek en we moesten dus een nieuwe oplossing vinden. Die hebben we intern gevonden: mw. Van Houwelingen zal vanaf 11 januari weer twee klassen gaan lesgeven. Mw. Sterk en mw. Van Boven zullen de andere twee klassen onder hun hoede nemen.

Mw. Kramer (biologie) zal na de kerstvakantie voorlopig niet terugkeren op school: haar verlof start nu en we wensen haar een verwachtingsvolle periode waarin ze haar kindje mag verwelkomen. Haar lessen zullen vervangen worden door twee nieuwe collega’s: dhr. Van Heusden en dhr. Baktawar.

Mw. Boogerd (drama) zal na de kerstvakantie nog enkele weken lesgeven, maar rond de voorjaarsvakantie begint haar zwangerschapsverlof. We zijn nog op zoek naar de invulling van deze vacature. Daarover volgt later dus nog informatie.

Met het vertrek van dhr. Kant als conciërge, is er een vacature ontstaan op het Lyceum. Met ingang van half januari zal dhr. Gruiters ons ondersteunend team komen versterken als surveillant/conciërge.

In februari zal mevr. Van Aken, orthopedagoog, terugkeren van haar zwangerschapsverlof. We bedanken op deze plek mevr. Engelmoer die haar heeft vervangen in deze periode.