Paarse Vrijdag wordt al jaren gevierd op Lyceum Oudehoven, zo ook op vrijdag 11 december. Dit jaar heeft een groep leerlingen het initiatief genomen om een GSA op te richten. De GSA -Gay Straight Alliance of ook wel Gender & Sexuality Alliance- heeft onder andere als doel om leerlingen, docenten en andere medewerkers te informeren over de LGHBTQ+ gemeenschap. Wij willen daarnaast een veilige sfeer op school creëren waar iedereen respectvol met elkaar omgaat en waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Wij staan voor gelijkheid en veiligheid voor iedereen, en zijn tegen iedere vorm van discriminatie, uitsluiting of pesten. Dit geldt op gebied van seksualiteit, etniciteit, nationaliteit, geloofsovertuiging etc.

De GSA groeit! Inmiddels zijn 26 leerlingen actief lid. Leerlingen kunnen zich uiteraard nog steeds aanmelden. Alle leerlingen zijn welkom en we krijgen er graag nieuwe leden bij. De GSA is bereikbaar via het mailadres gsalyceum@cvo-av.nl en via de zorgcoördinator Corrine Verschoor (c.a.verschoor@cvo-av.nl ) .