Ontwikkelgesprekken 

De afgelopen weken hebben de ontwikkelgesprekken plaatsgevonden. Het ontwikkelgesprek is een kernelement in onze aanpak om de leerlingen meer autonomie in hun leerproces te geven. Onder ontwikkelgesprekken verstaan we gesprekken tussen leerling, ouders en mentor. De leerling is daarbij ‘eigenaar’ van het gesprek. De leerling is als eerste aan het woord en ‘presenteert’ het eigen verhaal. Dat verhaal is gebaseerd op de feedback die in november door vakdocenten is gegeven en de plannen van aanpak die gemaakt zijn. De leerling moet het gesprek dus ook goed voorbereiden, al kunnen de mentor en de ouders daarbij natuurlijk wel ondersteuning bieden. Vervolgens reageren mentor en ouders. In het gesprek staan de doelen en behoeftes van de leerling centraal. De opbrengst is het formuleren van doelen en het maken van concrete afspraken op basis van die doelen.

Er zijn hele mooie gesprekken gevoerd, en zeker niet alleen over de cijfers. De ontwikkeling van de leerling stond bij de gesprekken centraal. We hebben veel positieve verhalen gehoord over leerlingen die veel inbreng in het gesprek hadden en reflecteerden op de afgelopen maanden. De manier van gesprekken voeren was voor sommige leerlingen en mentoren nog onwennig en levert ook in dat opzicht ontwikkelpunten op. Het is een leertraject dat we met elkaar zijn ingegaan. Met deze ontmoetingen en het traject dat daaraan voorafgaat, leren we elkaar en onszelf beter kennen.

Een aantal gesprekken zal na de vakantie nog plaatsvinden. Voor de leerlingen bij wie het wenselijk is, wordt later in het jaar nog een ontwikkelgesprek gevoerd.