Vanaf het begin van het schooljaar zijn we aan het worstelen met de gevolgen van COVID-19. Een aantal dingen valt daarbij op:

  • Het aantal besmettingen onder leerlingen was de afgelopen maanden relatief laag. In de weken na de herfstvakantie lag dit op gemiddeld 8 per dag. Eind november begon dit langzaam op te lopen. Deze week (vanaf 14 december) zien we een snelle stijging. Wat dat betreft kwam de lockdown precies op het goede moment.
  • Aanvankelijk waren het alleen de bovenbouwleerlingen die besmet waren. Vanaf november werden ook steeds meer onderbouwleerlingen besmet.
  • Het aantal besmettingen onder het team is plotseling afgenomen. Vanaf november zijn er slechts enkele medewerkers positief getest.

De ventilatie in de school is in de afgelopen maanden sterk verbeterd. Helaas betekende dit dat de temperatuur in de school laag was. De komende maanden onderzoeken we hoe we de ventilatie nog verder kunnen aanpassen, zodat we voldoen aan de norm klasse B (PPM-waarde van onder de 950). Ook over het dragen van de mondkapjes zijn we tevreden. Zeker aan het begin van de dag zien we dat leerlingen zich deze gewoonte hebben aangeleerd. In de loop van de dag zien we dat leerlingen bij het verplaatsen door het gebouw het mondkapje weer makkelijker vergeten. Hier ligt nog ruimte voor verbetering.

Vanaf de herfstvakantie zijn we overgegaan op een hybride-vorm van onderwijs, waarbij de docent in het lokaal lesgeeft, maar leerlingen vanuit huis de les kunnen bijwonen via Teams. Eind oktober is er een online-lesdag geweest om te oefenen en in november een speciale studieochtend met het oog op afstandsonderwijs. Nu we weer in een lockdown terecht zijn gekomen plukken we daar de vruchten van.

De verwachting is dat we vanaf 18 januari 2021 weer gewoon open gaan als school. De lockdown is naar verwachting van korte duur. Uiteraard hangt dit af van de landelijke ontwikkelingen. De week voor 18 januari volgt er weer een persconferentie. Leerlingen die vanwege bijzondere omstandigheden liever op school werken, kunnen dat aangeven bij de mentor. Dat geldt ook voor kinderen van ouders die zogenaamde ‘vitale beroepen’ hebben. Voor deze groepen leerlingen is de school gewoon open.

Lyceum Oudehoven heeft, net als alle andere scholen binnen onze stichting, ervoor gekozen om de examenklassen in de week van 4 januari nog niet fysiek les te geven. Vanaf 11 januari weer wel; dan is er voor de leerlingen een schoolexamen-week (ook voor de voorexamenklassen). Op vrijdag 8 januari is voor de examenleerlingen de mogelijkheid om fysiek naar school te komen voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld voor het oefenen van een practicum. De reden van ons besluit heeft voornamelijk te maken met de veiligheid van leerlingen en personeel. Door deze de lessen op afstand aan te bieden, willen we voorkomen dat we op een later moment dicht moeten vanwege een hoog aantal besmettingen. Bovendien hebben we geconstateerd dat de voorbereiding op het schoolexamen bijna rond was en hebben we vertrouwen in de kwaliteit van onze online lessen. We hebben het rooster tijdens de lockdown ook zo gemaakt, dat er ’s middags ruimte is voor extra vragen of uitleg voor de examenklassen. Als school doen we er alles aan om de leerlingen op een goede manier les te geven, te begeleiden en hen voor te bereiden op het centraal examen.