Het was deze week een bijzondere week op Lyceum Oudehoven. De zogenaamde betekenisweek. Een week waarin we extra aandacht besteedden aan onze identiteit. Ook op alle andere scholen van CVO-AV vond dit plaats. Met deze extra nieuwsbrief informeren we u als ouder/verzorger op welke manier we deze betekenisweek hebben vormgegeven.

Een aantal jaar geleden heeft Lyceum Oudehoven een zogenaamd identiteitsbewijs opgesteld. Hierin staat welke betekenis de school wil hebben voor leerlingen, voor Gorinchem en omgeving en voor iedereen die in aanraking komt met onze school. Er staat in wat onze missie en visie is en wat we leerlingen beloven als ze op Lyceum Oudehoven zitten. Deze missie en visie dragen we iedere dag uit, maar deze week in het bijzonder.

In dit identiteitsbewijs staan vier woorden of waarden centraal: moed, hartelijkheid, open van geest en rechtvaardigheid. Deze vier zijn de kernwaarden van onze school en bepalen onze koers en ons handelen. Samen vormen ze ook de vier polen van ons moreel kompas. Het beeld dat we zijn gaan gebruiken als samenvatting van ons identiteitsbewijs.

De betekenisweek valt samen met de stille week, de laatste week voor Pasen. Heel bewust is er gekozen voor deze week, omdat in ons identiteitsbewijs de christelijke identiteit en het voorbeeld van Jezus Christus een belangrijke plek innemen. Tijdens de dagopeningen en speciale mentorlessen hebben we deze week aandacht aan Pasen besteed. En aan een van de kernwaarden van het Lyceum, de deugd moed. Ook in het lijdensverhaal zijn veel voorbeelden van moed te vinden. Met als grootste voorbeeld Jezus zelf, die uit liefde Zijn leven gaf.

Moed is een deugd. Moed is een kwaliteit van het hart, maar ook van het verstand. Het is afgeleid van het Latijnse woord hart, cor. Je kunt dit goed horen in het Engels en Franse woord voor moed. Moed is de dingen zien zoals ze zijn. Wel het gevaar en de angst erkennen, maar je er niet door laten beheersen. Moed kan vereisen dat ik verlies wat goed is, omwille van iets dat beter is. Dat betekent tegelijk standvastig en kwetsbaar zijn. Alleen wie zijn eigen kwetsbaarheid onder ogen durft te zien, is moedig. Anders ben je slechts roekeloos.

Ons verlangen is dat leerlingen moed ontdekken en ontwikkelen in hun periode op Lyceum Oudehoven. En dat ze moedig hun plek innemen in de samenleving. Om daar als het nodig is het verschil te maken. Dat is de betekenis die wij als school willen hebben.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven