In de mentorles en tijdens de dagopeningen zijn er meerdere bezinningsmomenten geweest om de leerlingen zich bewust te maken van wat moed voor ieder persoonlijk betekent en waar moed je bij kan helpen.
De mentorles zelf stond vooral in het teken van de “to do-lijst” die leerlingen hebben. Wat komt er allemaal op je af en hoe pak je dat aan?

Via creatieve opdrachten is er uiting gegeven aan deze overdenkingen.

Elke leerling heeft ook een munt gekregen waarop staat: Ik wens je moed toe. De wens is in eerste instantie voor de leerling zelf bedoeld, maar we moedigen hen ook aan om hem door te geven aan iemand die hem misschien beter kan gebruiken.

We wensen iedereen de moed toe om door te gaan, om zich te blijven inzetten voor jezelf en elkaar.