Via de media hebt u wellicht vernomen dat scholen zelftesten voor personeel en leerlingen hebben gekregen. Het doel van deze testen is, dat leerlingen zichzelf kunnen testen wanneer ze behoren tot categorie 3 (overig contact). Lyceum Oudehoven heeft besloten om deze testen niet op school af te nemen. Leerlingen krijgen wel de mogelijkheid om zelftesten mee te nemen naar huis en deze onder de verantwoordelijkheid van een ouder of verzorger af te nemen. Na de meivakantie gaan we dit verder organiseren en ontvangt u hier verder informatie over. Ook de leerlingen worden hierover geïnformeerd. Ook op deze plek wil ik benadrukken dat het afnemen van een zelftest (ook thuis) geheel vrijwillig is.