Zoals u gewend bent van ons, ontvangt u vlak voor de vakantie een Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen periode en doen we een vooruitblik ten aanzien van belangrijke thema’s die zich aandienen.

Terwijl ik dit schrijf is het erg stil in de school. Helaas moesten we deze week vanwege het oplopende aantal besmettingen terugvallen op onderwijs op afstand en de lessen digitaal verzorgen. Voor de examenklassen gingen de modules op school wel door. Gelukkig is het aantal besmettingen niet verder opgelopen.

Voor de leerlingen en voor ons als team was dit een grote teleurstelling. Fysiek lesgeven en fysiek les krijgen is veel plezieriger. We hopen dat de berichten juist zijn. Dat we vanaf nu de goede kant op gaan met het coronavirus en dat dit de laatste keer was dat we een dergelijk besluit moesten nemen.

Zoals u weet houden docenten dagelijks dagopeningen. Hiervoor gebruiken we een methode die thematisch is opgebouwd. Deze week was het thema ‘vertrouwen’. Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor een gezond en gelukkig leven. Dit thema heeft ook alles te maken met zelfvertrouwen. Dat heb je niet zomaar. Dat moet je opbouwen. Door de ervaring dat dingen lukken, door bemoediging van anderen. Vertrouwen is ook een emotie die kan groeien door andere emoties. Dat je geliefd bent, dat je mag zijn wie je bent en dat je gezien wordt.

In de Bijbel presenteert God zich als de altijd Aanwezige, degene die er altijd bij is. En als een Vader die omziet naar de wereld en naar mensen. Ook dat kan vertrouwen geven. Het vertrouwen dat Hij ons ziet, ons helpt en ons ziet als Zijn geliefd kind. Juist op momenten dat het moeilijk is, kan dit houvast of zekerheid geven. De reden dat het anker het symbool is voor hoop.

Vanuit deze inspiratie handelen wij als personeel van Lyceum Oudehoven. Wij willen op onze beurt de leerlingen echt zien zoals ze zijn. En hebben we een hoopvolle houding richting de toekomst en bouwen we aan het zelfvertrouwen van de leerlingen. Zodat zij, als ze van school afgaan, met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

 

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven