Vanuit de overheid krijgen we als school voor de komende twee jaar extra geld om achterstanden en vertragingen, die ontstaan zijn vanwege de coronacrisis, weg te werken. We zijn blij met deze mogelijkheden en zijn druk bezig om samen met ouders, leerlingen en het team hiervoor een goed plan te maken.

In de afgelopen maand hebben we veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis. We richten ons daarbij niet alleen op cognitieve aspecten, maar zeker ook op sociaal-emotionele gevolgen. Samen met de deelraad, de ouderklankbordgroep en met de leerlingenraad hebben we gesprekken gevoerd om enerzijds in beeld te krijgen wat de gevolgen precies zijn en anderzijds om vooruit te kijken welke acties we kunnen gaan uitvoeren in de komende jaren. Daarnaast hebben we een aantal enquĂȘtes uitgevoerd onder leerlingen en het team.

Na de meivakantie gaan we de plannen verder uitwerken. Bij het uitwerken van de plannen worden leerlingen en ouders betrokken. Ook moeten wij onze plannen delen binnen het Samenwerkingsverband en met de gemeente Gorinchem.

Op dit moment ontstaan de volgende denkrichtingen. Bij het maken van de plannen moet er veel maatwerk gebeuren. De effecten van de coronacrisis zijn heel divers. We moeten de leerlingen niet als een homogene groep zien, maar er rekening mee houden dat er grote verschillen zijn. Dit betekent dat er een gedifferentieerd plan moet komen. De mentor zal een grote rol spelen in de coaching en begeleiding van de leerlingen. Zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarom krijgen mentoren volgend schooljaar meer tijd voor gesprekken met leerlingen en ouders. We zijn blij dat we al werken met leerlingbespreking.nl. Dat wordt de komende tijd een goed hulpmiddel om leerlingen gericht feedback te geven. Daarnaast denken we aan een goede bijlesstructuur, huiswerkbegeleiding en gerichte trainingen voor leerlingen voor executieve functies. Ook klassenverkleining zien we als een belangrijke interventie. Hierdoor krijgen docenten tijdens hun lessen meer tijd en ruimte voor maatwerk en persoonlijke begeleiding.